מצוינות תקשוב

מנהיגות תקשוב מובילה ומקדמת תהליכים פדגוגיים וחברתיים מתוקשבים בבית הספר.

נציגים מכיתות ד' עד ו' משתתפים אחת לשבוע בשעה בה אנו לומדים כלים דיגיטליים חדשניים, איתם הילדים מעבירים בכיתות השונות שיעורים מתוקשבים, משחקים דיגיטליים ועוד.

צוות זה מוביל במהלך השנה את נושא האינטרנט הבטוח, מעלה מצגות שונות לרווחת הידע הכללי במסך המוצב בכניסה למזכירות.

בנוסף ילדי התקשוב עוזרים לכיתות השונות הנכנסות לחדר מחשבים  עם צוות הכיתה בתהליכים לימודיים . עיקר התמיכה בתלמידי השכבות הצעירות.