מצוינות התעמלות קרקע

ענף התעמלות אמנותית והתעמלות קרקע הוא אחד האהובים על תלמידות בית הספר.

קיימות שתי קבוצות מצוינות:

* התעמלות אמנותית לתלמידות כיתות ד'.

* התעמלות קרקע לתלמידות כיתות ה'-ו'.

הבנות נבחרות לקבוצות על פי יכולתן האישית. קבוצות אלו מופיעות בטקסים בית ספריים.