מצוינות אתלטיקה

האתלטיקה הינה ענף מוביל בבית הספר. מדי שנה מייצגים תלמידי כיתות ה'-ו' את בית הספר בהצלחה מרובה, בתחרויות מחוזיות. לאור חשיבות הנושא ועל מנת להעצים ילדים, מתקיימת בבית הספר מצוינות באתלטיקה קלה. הילדים נבחרים לקבוצות מצוינות על פי יכולתם האישית ,כפי שהיא באה לידי ביטוי בשיעורי חינוך גופני.