מנהיגות צעירה

ההנהגה הצעירה של בית הספר מורכבת משני תלמידים מכל כיתה, שנבחרו בבחירות דמוקרטיות, על ידי תלמידי כיתתם.

התלמידים פועלים בקבוצות קטנות ומניעים תהליכים בית ספריים, בשיתוף פעולה מלא. הם לומדים לעבוד כצוות רב גילאי ונתרמים אחד/ת מהשני/ה.

בפגישות ההנהגה הצעירה ישנה פינה בה מוזמנים כלל תלמידי בית הספר להגיע, להשתתף ולהציע רעיון. תלמידי ההנהגה הצעירה ביחד עם תמי (המורה המלווה את ההנהגה הצעירה) מקשיבים ומנסים לבחון האם וכיצד ניתן ליישם את הרעיונות שהוצעו.

השנה נבחרה ליושבת ראש ההנהגה הצעירה גפן הראל, תלמידת ו'1. גפן אף החליפה את מירב ביום המורה.

פונקציה זו היא חדשה ומטרתה להעצים את התלמידים ולאפשר להם מרחב עשיה בטוח ומכיל.

פעילויות ההנהגה רבות ומגוונות: הפקת היום הראשון ללימודים, ארגון טקס חנוכה, יום המורה, שגרור ערך החודש, דיונים בנושאים העולים מן השטח, ייצוג בית הספר בפני הורים המגיעים להתרשם ממנו, ועוד.

ילדי ההנהגה בארגונים לקראת יום המורה