מנהיגות ירוקה

מנהיגות ירוקה פועלת בבית הספר כבר שבע שנים; שלוש שנים עם קק"ל וארבע שנים עם החברה להגנת הטבע, ולוקחים בה חלק תלמידים מכיתות ג' - ה'. מטרת המנהיגות היא להגביר את המודעות לשמירה על איכות הסביבה ושימור הטבע העירוני. המנהיגות מטפחת  את שדרות קק"ל כחלק מפרויקט "שביל הטבע" היישובי. הילדים מקבלים הדרכה במקום ונחשפים להשפעת האדם על הטבע באיזור, עורכים סקרי טבע ( צמחים/ ציפורים/ מיני פולשים) במקום ולומדים איך לשמור על המקום לשנים הבאות. הם גם מעבירים פעילויות שנחשפו אליהן בכיתות האם.

מנהיגות ירוקה בסיור לימודי בשדרות קק"ל