זהירות בדרכים

בשעת מצוינות זה"ב ילדים נבחרים מכיתות ה' בונים תכנים המגבירים את המודעות לזהירות בדרכים, נכנסים לכיתות ומלמדים בהם תכנים אלו. בשנת תשע"ט יקדמו הילדים מטרה חשובה - הגברת מודעות להיסח דעת בדרך. במסגרת זו הילדים לומדים לעמוד מול כיתה, לבנות מערך שיעור, להרגיש משמעותיים בעשייה לטובת האחרים

מובילים את ילדי בית הספר בפרויקט הליכה ירוקה, אחת לחודש