מסלולי מנהיגויות והעשרה

בבית הספר מגוון מסלולי מנהיגות והעשרה. מסלולים אלו מטרתם לחזק בכל ילד את העוצמות שבו, לתת לו  אפשרויות נוספות להצלחה, השתתפות חברתית וביטוי עצמי. ההשתתפות במנהיגויות ובמסלולי ההעשרה מדגישה את הצדדים החזקים של הילדים וגורמת להם להאמין ביכולות שלהם ובחשיבות שלהם כפרט בתוך החברה