חזון בית הספר


בית ספר בעל תפיסה חינוכית דיאלוגית

מוביל דיאלוג פדגוגי, חברתי וערכי כמפתח לצמיחה אישית של כל תלמיד ואיש צוות


בית הספר שואף:

•להתוות דרך פדגוגית הרואה את התלמיד כשותף בתהליך ההוראה למידה ולפתח קהילת למידה אקטיבית, חקרנית ואחראית על תהליך הלמידה.

•לבסס תרבות של דיאלוג שוויוני וקשוב כנקודת מוצא לחינוך ערכי וחברתי.

•ללוות כל תלמיד במסע אישי לגילוי וביטוי עוצמותיו הייחודיות תוך תמיכה רגשית, מתן כלים לבחירה ולאחריות אישית וחיזוק הביטחון העצמי.

מהו הדיאלוג?

דו - שיח = שיחה הדדית, מקורה של המילה הוא מיוון העתיקה וביוונית משמעות המונח הוא : דיא (διά) =דרך, ולוגוס (λόγος) = מילה או דיבור. זאת בניגוד להנחה המוטעית שגורסת כי דיאלוג מוגבל לשני אנשים בעקבות תחילת המילה, די (δι), שפירושהּ "דו" "שתיים"(2).

מהי הלמידה?

סכמת הלמידה הרגילה היא למידה תלותית = הלומד נשען על מישהו אחר (המורה, המרצה) שאומר לו מה לעשות, מה לחשוב, איך לחשוב, ולפעמים אפילו מה להרגיש ומה לחוות.

מהי הלמידה הדיאלוגית?

פדגוגיה דיאלוגית (פדגוגיה של שחרור) פותחה על ידי – פאולו פריירה (1997-1921) . היא מפגש בין לומד ומורה שבו המורה אינו מוצג או מציג עצמו כמומחה לכל אלא כמשתף ומשתתף בהתנסויות הלמידה הלמידה הדיאלוגית: מבוססת על ויכוח אינטלקטואלי, פורה ומפרה, על התלמיד להגות, לנסות, להיכשל, להצליח, להתחלק, להיוועץ, לשמוע אחרים וגם להגיע לפתרון ולידיעה. (יוגב ונווה 2000).