חזון בית הספר

טיפוח ילדים בעלי עמוד שדרה מוסרי שיודעים לקבל החלטות שלוקחות בחשבון גם את טובת הכלל, שמפעילים מנגנוני ביקורת עצמית וחברתית ושנוהגים בחמלה ואכפתיות כלפי אחרים. ילדים שיהיו לבוגרים משמעותיים בחברה המרגישים בעלי ערך ומסוגלות לחולל שינוי  (to make a difference)