הנהגה מוסדית

פרוטוקולים מישיבות

פרוטוקולים- ישיבות הנהגה מוסדית

14/10/2018
ישיבת הנהגה מוסדית 14-10-2018.docx