הנהגה מוסדית

גלריה

יום המורה תשע"ט

יום המורה תשע"ט

מסיבת חנוכה קהילתית בבית הספר

חנוכה קהילתי ברבין

דרום שחור- ילדי "רבין" מזדהים עם תושבי הדרום

דרום שחור

הליכה ירוקה

הליכה ירוקה תשע"ט