המסע שלי

הוראה - למידה על פי מודלים דיאלוגים

הוראה למידה בכיתות א' - ב'

בכל כיתה נבנו 5 מרחבי למידה המאפשרים למידה בהרכבים שונים ובמנחי גוף משתנים.

בנוסף, מרחב למידה שישי- מרחב משחקי והתנסותי, המשותף לשתי הכיתות.

במהלך היום התלמידים עוברים בין המרחבים לפרקי זמן של 25 דקות, כאשר בכל מרחב מתבצעת הלמידה באופן המאפשר דיאלוג מפרה בין התלמידים, בין תלמיד למורה ובין תלמיד לחומר הנלמד. צורת למידה זו מקדמת מכוונות עצמית ללמידה תוך עירוב למידה התנסותית, חושית ותנועתית.

שלושה ימים בשבוע מצטרפת לשתי המחנכות 'מחנכת מרחב', אשר קולטת בכל 25 דק 16 תלמידים משתי הכיתות למרחב הלמידה השישי.


מרחבי הלמידה בכיתות א'-ב'

הוראה למידה בכיתות ג - ו

ביה"ס רבין פיתח מודל ייחודי להוראה ולמידה בתחנות עבודה. שם המודל: "קבוצות דיאלוג מתחלפות". מערכת השעות נבנית כך שחלק משעות הלימוד יאפשרו למידה בקבוצות קטנות. הלמידה בקבוצות קטנות מאפשרות לצוות ההוראה ליישם הוראה דיפרנציאלית המותאמת למאפייני התלמיד וצרכיו, לזהות ביתר קלות את החסמים והעוצמות של כל תלמיד ולהשתמש בהן לקידומו. ההוראה הדיפרנציאלית מקדמת אצל התלמידים כישורי למידה עצמאית, מיומנויות של תקשורת בין אישית ושיתוף פעולה.

הוראה דיאלוגית בחינוך המיוחד

המודל הדיאלוגי מיושם גם בכיתות הקטנות, על ידי הוראה ולמידה דיפרנציאלית, עבודה בקבוצות, עבודה ממוקדת בנושא רפלקציה אישית, כל זאת בשילוב עבודה חברתית ועבודה רגשית. בית הספר משלב את תלמידי החינוך המיוחד בכיתות הלימוד ובפעילויות החברתיות והתרבותיות בבית הספר.


פיתוח מקצועי לצוות ביה"ס

כלל הצוות החינוכי לומד מיישם ומטמיע מודלים דיאלוגים בתהליכי הוראה למידה תוך ליווי ארוך טווח ועמוק המתבצע על ידי חברת מתודיקה.

מטרות הפיתוח המקצועי:

הטמעת שפה דיאלוגית

פיתוח מודלים להוראה דיאלוגית ויישומם בכל תחומי הלימוד

יישום מודל מורה צעיר

הטמעת מודל "קבוצות דיאלוג מתחלפות"