התעודה שלנו

יומן מסע דיאלוגי

יומן המסע הינו חלק משמעותי מהתעודה ומטרתו לשקף תמונה רחבה ומעמיקה יותר אודות הילד באמצעות עידוד חשיבה רפלקטיבית, הצבת יעדים והתווית דרך למימושם. המסע, על חלקיו, הוא חלק מהותי בתעודה. התעודה מייצגת בין היתר לא רק את הערכות המורים כלפי התנהלות התלמיד, אלא מציגה בצורה שווה לכל הפחות, את ההערכה האישית של התלמיד כלפי עצמו, כלפי הדרך שעשה והדרך שנותרה לו להגשמת היעדים.

יומן כיתות א - ב

יומן כיתות ג עד ו

לחצו על תמונת היומן הרצויה על מנת לדפדף בו.