המסע שלי

מטרות

במהלך השנה מתקיימים בבית הספר דיאלוגים מובנים, הכוללים דיאלוגים פנימיים, דיאלוגים בשיתוף מחנכת, ודיאלוגים בשיתוף הורים.

מטרות הדיאלוגים: