המסע שלי

הדיאלוג כמסייע בהשבחת האקלים

חדר "הפסקה למחשבה"

החדר מהווה שלב במדרג המוגנות- משמש לחשיבה

רפלקטיבית בתוך דיאלוג מובנה בין מורה לתלמיד


יישום תכנית "גישור"

תלמידים שהוכשרו כמגשרים מבצעים גישורים יזומים

בין תלמידים הפונים אליהם לעזרה.

הגישור מהווה את השלב הראשון במדרג המוגנות.