המסע שלי

חלק חשוב בלימוד הדיאלוגי הוא הדיאלוג בתוך המשולש תלמידים- צוות ביה"ס- הורים. תכנית 'המסע שלי' בביה"ס רבין הינה חלק ממערך בית ספרי שמטרתו להעצים ולבסס את הדיאלוג האישי במשולש זה. התכנית מאפשרת מסע אישי הזרוע בדיאלוגים עם דמויות משמעותיות בחייו של הילד. במהלך מסע זה ייחשף התלמיד לעוצמותיו ויכולותיו, יציב לעצמו מטרות, יתווה את הדרך ליישומן ויגדיר את הדמויות שעוזרות לו בדרך.