פותחים את שנת תש"פ בהפנינג פתיחת שנה .

פותחים שנה ברביןCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image


סילבוסים לקורסי בחירה תשפ - כיתות ד עד ו.pdf

מצורף סילבוס לקורסי הבחירה,

לאחר עיון בקורסים אנא כנסו לקישור לטופס המצורף ובחרו 4 אפשרויות רצויות. נשתדל להיענות לאחת הבחירות הראשונות ביותר.


טפסים לתשלומי הורים:

תשלום דרך הקישור הבא: תשלום מקוון לביה"ס

במידה ואתם צופים באתר באופן משובש , יש לשנות את התרגום האוטומטי לעברית, לפי המוסבר בסרטון :

סרטון לשינוי שפה אוטומטית.mp4