בית הספר ע"ש יצחק רבין

מובילים דיאלוג ערכי, חברתי

ופדגוגי כבסיס לצמיחה אישית

סילבוסים תשעט - כיתות ב עד ג.pdf

סילבוס שיעורי בחירה כיתות ב-ג

סילבוסים תשעט - כיתות ד עד ו.pdf

סילבוס שיעורי בחירה כיתות ד - ו


קישור לטופסי בחירה עבור "שיעורי הבחירה"

טופס מקוון כיתות ד עד ו

טופס מקוון כיתות ב עד ג

מאירועי החודש בבית הספר

לדפדוף בתמונות יש ללחוץ על החץ במרכז הצד הימני של המסך.