קישורים לפי נושאי לימוד בחשבון

יישומונים
 
* מספרים טבעיים
   ** מבנה עשרוני
   ** חיבור וחיסור
         תרגילי חיסור
   ** כפל וחילוק 
        תרגילי כפל
 
* פעולות בשברים פשוטים
   ** השבר כחלק משלם
        ציורי שברים
   ** צמצום והרחבה
   ** חיבור , חיסור והשוואת שברים
   ** כפל וחילוק שברים
        חילוק שברים
   ** השבר כחלק מכמות
        חלק מכמות
   ** יחס
 
* פעולות במספרים עשרוניים
 
* מספרים ופעולות - הרחבה
 
* אחוזים
ĉ
Debby Mintz,
13 במרץ 2012, 10:51
ĉ
Debby Mintz,
13 במרץ 2012, 10:52
ĉ
Debby Mintz,
13 במרץ 2012, 11:02
Comments