תרגיל צוותצוות יקר
בפורום זה, נתרגל בינינו תקשורת בשעת חירום.
עליכם לפעול על פי הנחיות.
מלאו את הפרטים בטופס ולסיום לחצו על "שלח" ראו שתגובתכם מופיעה בתחתית הדף ,לאחר שתלחצו על המקש F5.

שימו לב, בתחתית הדף תוכלו  להוסיף קבצים של דפי עבודה, צביעה ופעילויות הפגה שונות.


מי ייתן ולא נעשה שימוש בפורום זה בשעת חירום.

שלכם דבי ורויטל.

טופס תרגיל חירום לתרגול הצוות

Comments