לוח צילצוליםלוח צילצולים

ימים א-ה

8:00-8:50

שיעור 1

8:50-9:35

שיעור 2

9:35-9:55

9:35-9:55

הפסקת אוכל     כיתות א'-ג'

הפסקה             כיתות ד'-ו

9:55-10:15

הפסקת אוכל     כיתות ד'-ו'

9:55-10:15

הפסקה             כיתות א'-ג'

10:15-11:05

שיעור 3

11:05-11:50

שיעור 4

11:50-12:05

הפסקה

12:05-12:50

שיעור 5

12:50-13:35

שיעור 6

13:35-13:40

הפסקה

13:40-14:25

שיעור 7

14:25-15:10

שיעור 8


יום ו'

8:00-8:50

שעיור 1

8:50-9:35

שיעור 2

9:35-9:45

הפסקת אוכל

9:45-10:10

הפסקה פעילה

10:10-11:00

שיעור 3

11:00-11:45

שיעור 4

11:45-12:30

שיעור 5

 

Comments