קישורים לפי נושאי לימוד בחשבון

* הכרת המספרים
 
*חיבור וחיסור
 
  ** המספרים עד 10
  ** המספרים עד 20
  *** המספריים עד 100
 
* כפל
 
 
Comments