קישורים לפי נושאי לימוד בחשבון

* מספרים בתחום הרבבה
 
* חיבור וחיסור מספרים בתחום הרבבה
 
* כפל וחילוק בתחום ה-100
 
* כפל  וחילוק של מספרים גדולים
 
* סדר פעולות החשבון
 
* שאלות מילוליות
 
 
Comments