בית הספר רבין

ביה"ס ע"ש יצחק רבין בפרדס חנה- כרכור הוקם בשנת תש"ס, 2000, ונמצא בשכונת פרחי הדר. מ- 160 תלמידים בשנה הראשונה גדלנו ל- 428 תלמידים. בבניין ביה"ס 3 גני ילדים.

בית הספר משלב מספר תכניות כחלק ממערך הלימודים השגרתי של התלמידים, בכל שכבות הלימוד:

א.      חינוך לקיימות ומודעות סביבתית (בית ספר מקיים).

ב.      חינוך ערכי-התנהגותי (תכנית מפתח הל"ב)

הבסיס לקיום כל התהליכים החינוכיים-לימודיים בבית הספר מושתת על התקנון הבית ספרי.

 

מתחילת דרכנו פעלנו כחלק מהקהילה ולמענה. על דגלנו חרטנו עשייה למען איכות הסביבה שמתבטאת בסיסמה: "לסביבה של איכות ושלום". בית הספר על שם יצחק רבין פועל בזיקה למורשתו לקדם סבלנות וסובלנות וחיים של שלום בין כל באי בית הספר.
ביה"ס הוסמך כבית ספר ירוק מתמיד. אנחנו מאמינים בחשיבות החינוך לשמירה על איכות הסביבה כחלק משמעותי מתהליך הצמחת בוגרים היודעים לקחת אחריות על הסביבה האנושית והפיסית. אנחנו רואים אתגר בחינוך הדור הבא של מדינת ישראל ברוח מאפייני החינוך הסביבתי וחינוך לקיימות.

עם שינוי השיח הגלובאלי למושגים של פיתוח בר קיימא נערכנו לקידום תהליך חינוכי בביה"ס של מעבר מ"בית ספר ירוק לבית ספר מקיים". התהליך החינוכי בנושא הקיימות נותן מענה למגוון מטרות חינוכיות, הוא מאפשר הרחבה לנושאים לימודיים, חיבור לתכנים ערכיים, חברתיים והתנהגותיים הבאים לידי ביטוי בעשיה הבית-ספרית ומהווה תשתית נפלאה לדיאלוג עם הקהילה. רבות מהפעילויות הפכו לחלק מאורח החיים הבית ספרי, כגון: מחזור, שימוש חוזר, הפחתת שימוש, 

ביה"ס מקיים את תכנית "הקמפיין השנתי": בשיתוף עם הנהגת ההורים והתלמידים נבחר נושא בתחום איכות החיים והסביבה בו כל בית הספר יתמקד, במטרה ליצור שינוי בתודעה בעזרת כל קהילת ביה"ס.

 

בבית הספר רבין:

  1. שעה שבועית בנושא מורשת ואהבת הארץ.
  2. פעילות סביבתית ברמת הכיתה והשכבה ("נתיב האור", איסוף בקבוקים, מחזור, שימוש חוזר, שיעורי אומנות מבוססים על מחזור חומרים, ניקיון חצר ביה"ס ועוד)
  3. פרויקטים קהילתיים (אימוץ שדרות קק"ל, אימוץ "קפה אירופה", ניקיון סביבת ביה"ס ושביל ישראל).
  4. מנהיגות צעירה הנבחרת ע"י תלמידי בית הספר
  5. מנהיגות ירוקה הובלת מדריכת קק"ל
  6. מנהיגות מגשרת החל משנת תשע"ה
  7. ועדת נ"מ (נותנים מהלב) למען הקהילה בשיתוף הורים
  8. מנהיגות הורים בדגש קיימות ושיתוף הורים בפעילות ועדות שונות.

 

הפעילות החינוכית-ערכית כוללת את תכנית מפתח הל"ב ומעורבות תלמידים במסגרת "שגרירי מפתח הל"ב". התכנית, הפועלת במישור ערכי-רגשי-חברתי, מאירה בכל חודש ערך אחר שמעמיקים בו לאורך החודש. ביה"ס מאמין בדיאלוג בין כל באי בית הספר. כחלק מאמונה זו ביה"ס משלב בהצלחה מזה שנים תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בתחום הלימודי והחברתי. לכל כיתה מוקצות שעות דיאלוג עם המחנכת. בתחילתו של כל חודש עברי נערך  כינוס בית ספרי החושף בפני  תלמידי בית הספר את ערך החודש וכן אירועים חשובים בחודש בזיקה לארץ ישראל וליהדות.  


תקנון בית ספרי, "ואהבת לרעך כמוך" :

לכל אדם ניתנות זכויות האדם הבסיסיות, ובהן הזכויות לחיים, לשלום הגוף ולתחושת ביטחון, לכבוד, לפרטיות ולשוויון. מזכויות אלה נגזרת החובה לכבד את זכויות הזולת.

תקנון ביה"ס נבנה מתוך אמונה שעל ביה"ס  לחנך לדרך ארץ, סובלנות וכבוד הדדי, תוך מתן דוגמה אישית. אנו נדרשים לכבד כללים ונהלים, הם תקנון בית הספר. התקנון מוצג לתלמידים במסגרת שיעורי כישורי חיים ומפתח הל"ב. בית הספר מאמין בקיומו של תקנון לטיפוח אקלים חיובי ושגרה בונה. תקנון בית הספר מחייב את כל התלמידים.

 

 

בית הספר שותף  לתכנית הלאומית להתאמת מערכת החינוך למאה ה-21 : חלק מהמורים כבר צוידו במחשבים ניידים, בכיתות האם הותקנו מקרנים והן, ברובן, חוברו לאינטרנט. חלק מהשיעורים כבר מקוונים והמטרה היא להשביח את ההוראה והלמידה באמצעות הטכנולוגיה.

 

"אין לי נכסים, יש לי רק חלומות להוריש לדורות הבאים עולם טוב יותר, מפויס יותר - עולם שנעים לחיות בו. אין זה הרבה מדי"    (יצחק רבין,  מתוך נאום בכינוס חתימת השלום עם ירדן, 26 ביולי, 1994) .